Haber

Hüzzam Faslı

Hüzzâm Makamı
a-Durağı:Segâh perdesidir.
b-Seyri: İnici-çıkıcıdır.
c-Dizisi: Hüzzam makamı dizisi günümüze kadar “Yerinde Hüzzam beşlisine Eviç’de Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir” diye târif edilmiştir. Bu târife göre olan diziyi yazalım:

huzzam
Ayrıca, güçlü Nevâ perdesi üzerindeki Hicaz dörtlüsünün, Hümâyûn dizisi hâlinde uzamasından, Gerdâniye perdesi üzerinde bir Bûselik beşlisinin meydana geldiği, dolayısiyle tiz bölgenin değişik iki çeşniye sâhip olduğu söylenmiş, bu durum makamın mürekkeb oluşunun sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir.

huzzam
Makamın bu şekildeki târifi yanlış değildir. Hüzzam eserler incelendiğinde, makamın aslında çok daha başka çeşnilerle de bezenmiş olduğu ve göründüğü kadar basit olmadığı anlaşılır.

Önce kabul etmek gerekir ki, Eviç’de Hicaz dörtlüsü bulunan dizi çok az kullanılmıştır. Buna karşılık, Nevâ perdesinde Hümâyûn dizisini esas almak gerekir. Tiz taraftaki diğer çeşniler buna ilâve edilmelidir. Bundan başka Hüzzam makamında Nevâ üzerinde bulunan bakiye bemollü mi Hisar perdesi çok değişkendir. Aslında bu perdeyi Hisar’dan 1 koma daha dik basmak gerekir. Fakat bu ses için mûsiki yazımızda herhangi bir işaret yoktur. Esâsen sistem olarak da bu ses hesâba katılmamıştır.

Bu perde ile Eviç perdesi arası, Hüzzam makamının karakteristiği olarak 11 komadır.Bâzen de Eviç perdesi yerine kullanıldığında, Hisar perdesi yerine Dik Hisar perdesi kullanılır ki, bu da tamamen Nevâ perdesinde bir Uşşak dörtlüsü, hatta Uşşak dizisinin seyre karışması demektir. Bu mi sesinin tam Hüseyni basıldığı yerler bile vardır. Ayrıca Hisar ve Dik Hisar perdelerindeki bu değişkenlik, Segâh perdesi üzerindeki çeşnilerin de değişmesine yol açar. Segâh perdesinde Hüzzam beşlisinden başka tam ve eksik Segâh beşlisi, tam ve eksik Ferahnâk beşlileri de seyre karışır ki, bu da adetâ Segâh makamında geçki gibidir. Bütün bu sayılanlar şimdiye kadar geçici geçki olarak kabûl edilmiştir. Fakat hemen bütün Hüzzam makamındaki eserlerde her zaman kullanıldıklarına göre, artık bunlar makamın esas malıdırlar. O hâlde Hüzzam makamını artık bu açıdan incelemek gerekir. Şimdi Hüzzam makamı dizisini bu gözle yeniden ele alıp târif edelim:

Segâh’da, yâni yerinde Hüzzam beşlisine 3.derece Nevâ perdesinde Hümâyûn, Hicaz, Uzzâl dizisinin; 5.derece Eviç’deki Hicaz ve Segâh dörtlüsünün; 4. Derece Dik Hisar’da Nikriz beşlisinin; 3.derece Nevâ perdesinde Uşşak dörtlüsünün; Segâh perdesinde tam ve eksik Segâh beşlisinin; yine Segâh perdesinde bâzen tam ve eksik Ferahnâk beşlisinin birbirine eklenmesinden ve karışık olarak kullanılmasından meydana gelmiştir.

Not: Nevâ perdesindeki Hicaz ailesi dizileri, ortalama Hicaz dizisi olarak da kullanılabilir.

huzzam
d-Güçlüsü: 3.derece Nevâ perdesidir. Üzerinde A 11 Hicaz çeşnisi ile yarım karar yapılır.

e-Asma Karar Perdeleri: Makam meydana getiren hemen bütün çeşnilerin bulundukları perdeler asma karar perdeleridir.Bu perdelerde üzerinde bulunan çeşnilerle asma kararlar yapılır. Buna göre tizden peste doğru: Gerdâniye perdesinde Bûselik çeşnisiyle, Eviç perdesinde Hicaz veya Segâh çeşnisiyle, Dik Hisar perdesinde Nikriz çeşnisiyle, Nevâ perdesinde Uşşak çeşnisiyle (Nevâ’da Hicaz’lı kalınırsa, bu güçlüde yarım karardır) asma kararlar yapılabilir. Bunlardan başka Rast perdesine Rast çeşnisiyle düşülebilir ki, bu asma kararla Basit Suz’nâk dizisi meydana gelir. Dügâh perdesinde de Uşşak çeşnisiyle asma karar yapılır ki, bu da Karcığar dizisinin meydana gelmesine yol açar. Segâh perdesinde tam ve eksik Segâh beşlisiyle Segâh çeşnili ve yine Segâh perdesinde tam ve eksik Ferahnâk beşlisiyle Ferahnâk’lı asma kararlar yapılabilir. Fakat unutulmamalıdır ki tam karar Segâh perdesinde mutlaka Hüzzam beşlisiyle yapılacaktır. Eviç ve Hisar perdelerinde de çeşnisiz kalınabilir.

f-Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır. Gerekli diğer değişiklikler eser içinde gösterilir.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Segâh, Çargâh, Nevâ, Hisar veya Dik Hisar veya Hüseyni, Eviç veya Acem, Gerdaniye, Sünbüle veya Muhayyer (si için) yine Sünbüle veya Tiz Segâh, Tiz Çargâh ve Tiz Nevâ’dır.

h-Yeden’i: 2.aralıktaki bakiye diyezli lâ Kürdi perdesidir.

ı-Genişlemesi: Hüzzam makamı bir bakıma basit Sûz’nâk makamının 3.derecesi üzerinde karar etmesidir. Bu bakımdan Basit Sûz’nâk makamına bağlıdır, dolayısiyle Rast perdesinde Rast beşlisiyle düşülebilir. Bu suretle yerinde bir Basit Sûz’nâk dizisi meydana gelir. Dügâh perdesinde Uşşak dörtlüsü bulunduğuna göre, bu perdede de Karcığar makamı dizisi meydana gelir. Bu üç makamın dizileri iç-içedir.

huzzam
Seyir esnâsında Segâh perdesinde asma karar yapılacağı zaman karar duygusunu kuvvetlendirmek için, bakiye diyezli lâ Kürdi perdesi yeden olarak kullanılır. Bu perde kullanılarak Irak perdesinde düşülürse, bu, bâzen Eviç perdesinde kullanılan Hicaz çeşnisinin alt simetriği Irak perdesinde Hicaz dörtlüsüdür. Eğer bu şekilde Irak perdesine kadar düşülmeyip, Rast perdesinde kalınırsa, bu da Hicaz çeşnisinin 2.derece üzerinde çeşnisiz asma kararı demektir. Irak perdesine Hicaz dörtlüsüyle düşülürse, Hüzzam-ı Cedid makamı meydana gelmiş olur.

huzzam
Hüzzam makamı, yapısı gereği tiz taraftan zâten, kendiliğinden genişlemiştir.

i-Seyir: Bâzen güçlüden, bâzen durak perdesinden, daha doğrusu Hüzzam beşlisinin seslerinden seyre başlanır. Makamı meydana getiren bütün çeşni ve dizilerde karışık gezinilip güçlü Nevâ perdesinde Hicaz (A11) çeşnisiyle yarım karar yapılır. Bu arada gerekli yerlerde gereken asma kararlar da gösterilir. Nihâyet yine karışık gezinilip Segâh perdesinde mutlaka Hüzzam beşlisi ile yedenli tam karar yapılır.

Not: Hüzzam makamı en başta incelenen 8 sesli bir dizi ile gösterilse bile, güçlünün 3.derece üzerinde olması, dörtlüsünün tam dörtlü olmayıp, eksik dörtlü olması ve beşlisinin de dörtlüsünün tiz tarafına 1 tanini eklenerek yapılmayıp bir artık ikili ilâvesiyle meydan gelmiş olması sebebiyle, mürekkeb makamdır.

huzzam
huzzam

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.